Prehľad o organizácii
MARKO s.r.o. Rožňava
Útulná 13, 048 01 Rožňava
31735851
2020501417
Nemá
nezistený
05.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8626/V
10,6 tis. €
1 050,7 %
2023/2022
29 tis. €
545,1 %
2023/2022
0,64
671,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MARKO s.r.o. Rožňava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby MARKO s.r.o. Rožňava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
0,6
0,9
n/a
9,57

Zisk pred zdanením MARKO s.r.o. Rožňava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA MARKO s.r.o. Rožňava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MARKO s.r.o. Rožňava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARKO s.r.o. Rožňava


Konateľ MARKO s.r.o. Rožňava


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MARKO s.r.o. Rožňava


Predmet činnosti MARKO s.r.o. Rožňava


Kataster MARKO s.r.o. Rožňava


Skrátené výkazy MARKO s.r.o. Rožňava