Prehľad o organizácii
MARKO s.r.o. Rožňava
Útulná 13, 048 01 Rožňava
31735851
2020501417
Nemá
nezistený
05.11.1996
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,46
1,08
0,74
57,1 %
5,81 tis. €
198,7 %
2021/2020
22,9 tis. €
-55,2 %
2021/2020
0,46
205,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk MARKO s.r.o. Rožňava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby MARKO s.r.o. Rožňava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

0,22
0,43
0,16
1,75

Zisk pred zdanením MARKO s.r.o. Rožňava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA MARKO s.r.o. Rožňava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MARKO s.r.o. Rožňava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARKO s.r.o. Rožňava


Konateľ MARKO s.r.o. Rožňava


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MARKO s.r.o. Rožňava


Predmet činnosti MARKO s.r.o. Rožňava


Kataster MARKO s.r.o. Rožňava


Skrátené výkazy MARKO s.r.o. Rožňava