Prehľad o organizácii
MARKO s.r.o. Rožňava
Útulná 13, 048 01 Rožňava
31735851
2020501417
Nemá
nezistený
05.11.1996
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,11
-0,26
1,59
57,3 %
-1,12 tis. €
-119,2 %
2022/2021
4,5 tis. €
-80,4 %
2022/2021
-0,11
-124,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MARKO s.r.o. Rožňava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby MARKO s.r.o. Rožňava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
0,17
0,43
0,89
2,68

Zisk pred zdanením MARKO s.r.o. Rožňava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA MARKO s.r.o. Rožňava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MARKO s.r.o. Rožňava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARKO s.r.o. Rožňava


Konateľ MARKO s.r.o. Rožňava


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MARKO s.r.o. Rožňava


Predmet činnosti MARKO s.r.o. Rožňava


Kataster MARKO s.r.o. Rožňava


Skrátené výkazy MARKO s.r.o. Rožňava