Prehľad o organizácii
Mlyn solido s.r.o.
Napájadlá 6, 040 12 Košice
31735878
2021208629
Nemá
nezistený
29.10.1996
28.10.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Mlyn solido s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mlyn solido s.r.o.


Konateľ Mlyn solido s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mlyn solido s.r.o.


Predmet činnosti Mlyn solido s.r.o.


Kataster Mlyn solido s.r.o.


Skrátené výkazy Mlyn solido s.r.o.