Prehľad o organizácii
ALFA REAL spol. s r.o. Košice
Moldavská č. 8, 040 00 Košice
31735886
2021208640
Nemá
nezistený
04.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8629/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ALFA REAL spol. s r.o. Košice


2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby ALFA REAL spol. s r.o. Košice


2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-22,62
-0,62
n/a
2,52

Zisk pred zdanením ALFA REAL spol. s r.o. Košice


2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ALFA REAL spol. s r.o. Košice


2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALFA REAL spol. s r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALFA REAL spol. s r.o. Košice


Konateľ ALFA REAL spol. s r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALFA REAL spol. s r.o. Košice


Predmet činnosti ALFA REAL spol. s r.o. Košice


Kataster ALFA REAL spol. s r.o. Košice


Skrátené výkazy ALFA REAL spol. s r.o. Košice