Prehľad o organizácii
DZADÍK LIT - AM, spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 9, 064 01 Stará Ľubovňa
31735908
Nemá
06.11.1996
08.03.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DZADÍK LIT - AM, spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DZADÍK LIT - AM, spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa


Konateľ DZADÍK LIT - AM, spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DZADÍK LIT - AM, spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa


Predmet činnosti DZADÍK LIT - AM, spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa


Kataster DZADÍK LIT - AM, spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa