Prehľad o organizácii
Mlyn trading, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Napájadlá 6, 040 01 Košice
31735916
Nemá
06.11.1996
08.01.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Mlyn trading, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mlyn trading, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ Mlyn trading, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mlyn trading, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti Mlyn trading, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster Mlyn trading, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice