Prehľad o organizácii
TIPSO TELE-FOOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce
Okružná 2, 071 01 Michalovce
31735924
Nemá
06.11.1996
28.04.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TIPSO TELE-FOOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TIPSO TELE-FOOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce


Konateľ TIPSO TELE-FOOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TIPSO TELE-FOOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce


Predmet činnosti TIPSO TELE-FOOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce


Kataster TIPSO TELE-FOOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce