Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo Závadka - Brekov
Brekov
31735932
2021166609
Nemá
nezistený
06.11.1996
28.11.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Roľnícke družstvo Závadka - Brekov


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Roľnícke družstvo Závadka - Brekov


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Roľnícke družstvo Závadka - Brekov


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Roľnícke družstvo Závadka - Brekov


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Roľnícke družstvo Závadka - Brekov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo Závadka - Brekov


Predstavenstvo Roľnícke družstvo Závadka - Brekov


Predmet činnosti Roľnícke družstvo Závadka - Brekov


Kataster Roľnícke družstvo Závadka - Brekov


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo Závadka - Brekov