Prehľad o organizácii
Agrodružstvo Brekov
Brekov
31735941
Nemá
06.11.1996
28.12.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Agrodružstvo Brekov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrodružstvo Brekov


Predstavenstvo Agrodružstvo Brekov


Predmet činnosti Agrodružstvo Brekov


Kataster Agrodružstvo Brekov