Prehľad o organizácii
Agrodružstvo Brekov
Brekov
31735941
Nemá
06.11.1996
28.12.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Agrodružstvo Brekov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrodružstvo Brekov


Predstavenstvo Agrodružstvo Brekov


Predmet činnosti Agrodružstvo Brekov


Kataster Agrodružstvo Brekov