Prehľad o organizácii
SM - CONSULT, s.r.o.
072 36 Klokočov
31735959
2020499404
Nemá
nezistený
04.11.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,05
0,19
58,1 %
501 €
86,2 %
2021/2020
45,3 tis. €
-8 %
2021/2020
0,02
364,3 %
2021/2020
17,4 tis. €
N/A

Zisk SM - CONSULT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby SM - CONSULT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

1,65
0,42
0,22
0,86

Zisk pred zdanením SM - CONSULT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SM - CONSULT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SM - CONSULT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SM - CONSULT, s.r.o.


Konateľ SM - CONSULT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SM - CONSULT, s.r.o.


Predmet činnosti SM - CONSULT, s.r.o.


Kataster SM - CONSULT, s.r.o.


Skrátené výkazy SM - CONSULT, s.r.o.