Prehľad o organizácii
SM - CONSULT, s.r.o.
072 36 Klokočov
31735959
2020499404
Nemá
nezistený
04.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8634/V
2,14 tis. €
77,6 %
2023/2022
49,6 tis. €
0,5 %
2023/2022
0,08
90,2 %
2023/2022
17,4 tis. €
N/A

Zisk SM - CONSULT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby SM - CONSULT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
3,66
0,95
0,26
11,52

Zisk pred zdanením SM - CONSULT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SM - CONSULT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SM - CONSULT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SM - CONSULT, s.r.o.


Konateľ SM - CONSULT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SM - CONSULT, s.r.o.


Predmet činnosti SM - CONSULT, s.r.o.


Kataster SM - CONSULT, s.r.o.


Skrátené výkazy SM - CONSULT, s.r.o.