Prehľad o organizácii
SM - CONSULT, s.r.o.
072 36 Klokočov
31735959
2020499404
Nemá
nezistený
04.11.1996
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,1
0,13
55,6 %
1,2 tis. €
140,1 %
2022/2021
49,4 tis. €
9 %
2022/2021
0,04
129,5 %
2022/2021
17,4 tis. €
N/A

Zisk SM - CONSULT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby SM - CONSULT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
1,84
0,44
0,25
0,94

Zisk pred zdanením SM - CONSULT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SM - CONSULT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SM - CONSULT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SM - CONSULT, s.r.o.


Konateľ SM - CONSULT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SM - CONSULT, s.r.o.


Predmet činnosti SM - CONSULT, s.r.o.


Kataster SM - CONSULT, s.r.o.


Skrátené výkazy SM - CONSULT, s.r.o.