Prehľad o organizácii
MEDIX s. r. o.
Strojárenská 11, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31735975
2020975407
Nemá
3-4 zamestnanci
04.11.1996
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,29
0,84
0,39
65,5 %
403 tis. €
1 383,9 %
2021/2020
1,53 mil. €
892,9 %
2021/2020
0,29
23,1 %
2021/2020
83,7 tis. €
N/A

Zisk MEDIX s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MEDIX s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

72,28
0,35
0,5
1,51

Zisk pred zdanením MEDIX s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MEDIX s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MEDIX s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDIX s. r. o.


Konateľ MEDIX s. r. o.


Štatutárny orgán MEDIX s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEDIX s. r. o.


Predmet činnosti MEDIX s. r. o.


Kataster MEDIX s. r. o.


Skrátené výkazy MEDIX s. r. o.