Prehľad o organizácii
MEDIX s. r. o.
Strojárenská 11, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31735975
2020975407
Nemá
2 zamestnanci
04.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8636/V
117 tis. €
-71,1 %
2022/2021
436 tis. €
-71,4 %
2022/2021
0,96
232,5 %
2022/2021
83,7 tis. €
N/A

Zisk MEDIX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MEDIX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,96
0,04
27,48

Zisk pred zdanením MEDIX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MEDIX s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MEDIX s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDIX s. r. o.


Konateľ MEDIX s. r. o.


Štatutárny orgán MEDIX s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEDIX s. r. o.


Predmet činnosti MEDIX s. r. o.


Kataster MEDIX s. r. o.


Skrátené výkazy MEDIX s. r. o.