Prehľad o organizácii
BASS, s.r.o.
Uherova 3, Košice
31735983
2020489240
Nemá
nezistený
04.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8637/V
-465 €
86,1 %
2016/2015
655 €
-78,9 %
2016/2015
-0,36
64,2 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk BASS, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby BASS, s.r.o.


2014
2015
2016
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,6
-3,07
n/a
0,01

Zisk pred zdanením BASS, s.r.o.


2014
2015
2016
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA BASS, s.r.o.


2014
2015
2016
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BASS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BASS, s.r.o.


Konateľ BASS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BASS, s.r.o.


Predmet činnosti BASS, s.r.o.


Kataster BASS, s.r.o.


Skrátené výkazy BASS, s.r.o.