Prehľad o organizácii
AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii
Križovany 59, 082 33 Chminianska Nová Ves
31735991
2020956608
Nemá
nezistený
30.10.1996
13.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii


Kataster AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy AGROKOMPLET spol. s r.o. v likvidácii