Prehľad o organizácii
JuVaT s.r.o.
Štefánikova č. 62, Michalovce
31736009
Nemá
06.11.1996
11.09.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JuVaT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JuVaT s.r.o.


Konateľ JuVaT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JuVaT s.r.o.


Predmet činnosti JuVaT s.r.o.


Kataster JuVaT s.r.o.