Prehľad o organizácii
InNET s.r.o.
Nová Ľubovňa 287, 065 11 Nová Ľubovňa
31736017
2020526167
SK2020526167
1 zamestnanec
06.11.1996
Počítačové programovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,26
0,31
3,08
16,6 %
21 tis. €
18,9 %
2021/2020
127 tis. €
-8,7 %
2021/2020
0,26
-14,4 %
2021/2020
4,71 tis. €
N/A

Zisk InNET s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby InNET s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
160 tis. €
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
transparex.sk

10,08
0,83
0,05
4,6

Zisk pred zdanením InNET s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA InNET s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod InNET s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie InNET s.r.o.


Konateľ InNET s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. InNET s.r.o.


Predmet činnosti InNET s.r.o.


Kataster InNET s.r.o.


Skrátené výkazy InNET s.r.o.