Prehľad o organizácii
InNET s.r.o.
Nová Ľubovňa 287, 065 11 Nová Ľubovňa
31736017
2020526167
SK2020526167
1 zamestnanec
06.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3392/P
25,9 tis. €
-7,7 %
2023/2022
177 tis. €
6,6 %
2023/2022
0,33
22,8 %
2023/2022
4,71 tis. €
N/A

Zisk InNET s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby InNET s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk
9,41
0,79
0,03
3,27

Zisk pred zdanením InNET s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA InNET s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod InNET s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie InNET s.r.o.


Konateľ InNET s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. InNET s.r.o.


Predmet činnosti InNET s.r.o.


Kataster InNET s.r.o.


Skrátené výkazy InNET s.r.o.