Prehľad o organizácii
InNET s.r.o.
Nová Ľubovňa 287, 065 11 Nová Ľubovňa
31736017
2020526167
SK2020526167
1 zamestnanec
06.11.1996
Počítačové programovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,27
0,3
4,76
9,3 %
28,1 tis. €
33,5 %
2022/2021
166 tis. €
30,6 %
2022/2021
0,27
2,3 %
2022/2021
4,71 tis. €
N/A

Zisk InNET s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby InNET s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
170 tis. €
160 tis. €
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
transparex.sk
14,31
0,91
0,02
6,78

Zisk pred zdanením InNET s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA InNET s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod InNET s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie InNET s.r.o.


Konateľ InNET s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. InNET s.r.o.


Predmet činnosti InNET s.r.o.


Kataster InNET s.r.o.


Skrátené výkazy InNET s.r.o.