Prehľad o organizácii
PEGASUS 350 spoločnosť s ručením obmedzeným
Hospodársky dvor, PD Ruskov, 044 16 Vyšný Čaj
31736025
2021245644
Nemá
07.11.1996
09.09.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PEGASUS 350 spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PEGASUS 350 spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ PEGASUS 350 spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PEGASUS 350 spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti PEGASUS 350 spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster PEGASUS 350 spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy PEGASUS 350 spoločnosť s ručením obmedzeným