Prehľad o organizácii
ORION MEDIA, s.r.o.
Suchá hora 42, 060 01 Kežmarok
31736033
2020695996
Nemá
08.11.1996
03.05.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ORION MEDIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ORION MEDIA, s.r.o.


Konateľ ORION MEDIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ORION MEDIA, s.r.o.


Predmet činnosti ORION MEDIA, s.r.o.


Kataster ORION MEDIA, s.r.o.


Skrátené výkazy ORION MEDIA, s.r.o.