Prehľad o organizácii
S A A G A, spol. s r.o.
Volgogradská 13, 080 01 Prešov
31736041
Nemá
06.11.1996
14.07.2000
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod S A A G A, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S A A G A, spol. s r.o.


Konateľ S A A G A, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. S A A G A, spol. s r.o.


Predmet činnosti S A A G A, spol. s r.o.


Kataster S A A G A, spol. s r.o.