Prehľad o organizácii
EURO-MARKET s.r.o.
M. Bela 1227/33, 077 01 Kráľovský Chlmec
31736050
2020505883
Nemá
nezistený
08.11.1996
04.12.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod EURO-MARKET s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EURO-MARKET s.r.o.


Konateľ EURO-MARKET s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EURO-MARKET s.r.o.


Predmet činnosti EURO-MARKET s.r.o.


Kataster EURO-MARKET s.r.o.


Skrátené výkazy EURO-MARKET s.r.o.