Prehľad o organizácii
BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
31736076
2020499437
Nemá
nezistený
08.11.1996
21.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-97,3 tis. €
66,6 %
2015/2014
51,8 tis. €
-92,9 %
2015/2014
-367,16
-67 338 %
2015/2014
203 tis. €
N/A

Zisk BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
-250 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,66
n/a
2,91

Zisk pred zdanením BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
-250 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným