Prehľad o organizácii
M.E.L. CONSULTING, spol. s r.o.
M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica
31736084
2020489273
Nemá
nezistený
08.11.1996
29.01.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod M.E.L. CONSULTING, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M.E.L. CONSULTING, spol. s r.o.


Konateľ M.E.L. CONSULTING, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M.E.L. CONSULTING, spol. s r.o.


Predmet činnosti M.E.L. CONSULTING, spol. s r.o.


Kataster M.E.L. CONSULTING, spol. s r.o.


Skrátené výkazy M.E.L. CONSULTING, spol. s r.o.