Prehľad o organizácii
DKD Konzulta, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii
Kvetná 29, 040 01 Košice
31736092
Nemá
08.11.1996
01.03.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DKD Konzulta, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DKD Konzulta, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii


Konateľ DKD Konzulta, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii


Likvidátor DKD Konzulta, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DKD Konzulta, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii


Predmet činnosti DKD Konzulta, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii


Kataster DKD Konzulta, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - v likvidácii