Prehľad o organizácii
STAVIMEX s.r.o. Sobrance
Michalovská 64, Sobrance
31736106
Nemá
11.11.1996
22.10.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod STAVIMEX s.r.o. Sobrance


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVIMEX s.r.o. Sobrance


Konateľ STAVIMEX s.r.o. Sobrance


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVIMEX s.r.o. Sobrance


Správca konkurznej podstaty STAVIMEX s.r.o. Sobrance


Predmet činnosti STAVIMEX s.r.o. Sobrance


Kataster STAVIMEX s.r.o. Sobrance