Prehľad o organizácii
CENTRUM ZDRAVIA s.r.o. v likvidácii
Slanská 907/15, 093 03 Vranov nad Topľou
31736114
Nemá
06.11.1996
15.12.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod CENTRUM ZDRAVIA s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CENTRUM ZDRAVIA s.r.o. v likvidácii


Konateľ CENTRUM ZDRAVIA s.r.o. v likvidácii


Likvidátor CENTRUM ZDRAVIA s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CENTRUM ZDRAVIA s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti CENTRUM ZDRAVIA s.r.o. v likvidácii


Kataster CENTRUM ZDRAVIA s.r.o. v likvidácii