Prehľad o organizácii
TEXTA, spol. s r.o.
Volgogradská 13, 080 01 Prešov
31736122
2021299412
Nemá
nezistený
07.11.1996
03.01.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TEXTA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TEXTA, spol. s r.o.


Konateľ TEXTA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TEXTA, spol. s r.o.


Predmet činnosti TEXTA, spol. s r.o.


Kataster TEXTA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TEXTA, spol. s r.o.