Prehľad o organizácii
POĽNOSPOL TORYSA spol. s r.o.
Kollárova 38, 082 71 Lipany
31736131
Nemá
11.11.1996
09.11.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod POĽNOSPOL TORYSA spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POĽNOSPOL TORYSA spol. s r.o.


Konateľ POĽNOSPOL TORYSA spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POĽNOSPOL TORYSA spol. s r.o.


Predmet činnosti POĽNOSPOL TORYSA spol. s r.o.


Kataster POĽNOSPOL TORYSA spol. s r.o.