Prehľad o organizácii
KANTINA, s.r.o.
Jána Husa 1154/18, 075 01 Trebišov
31736149
2020958093
SK2020958093
2 zamestnanci
11.11.1996
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,25
0,93
89,5 %
12,8 tis. €
-14 %
2021/2020
3 mil. €
-33,3 %
2021/2020
0,03
-47,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk KANTINA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby KANTINA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

7,63
0,11
0
1,17

Zisk pred zdanením KANTINA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA KANTINA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KANTINA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KANTINA, s.r.o.


Konateľ KANTINA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KANTINA, s.r.o.


Predmet činnosti KANTINA, s.r.o.


Kataster KANTINA, s.r.o.


Skrátené výkazy KANTINA, s.r.o.