Prehľad o organizácii
KANTINA, s.r.o.
Jána Husa 1154/18, 075 01 Trebišov
31736149
2020958093
SK2020958093
2 zamestnanci
11.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8653/V
6,93 tis. €
-46 %
2022/2021
5,72 mil. €
90,7 %
2022/2021
0,01
-55,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KANTINA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby KANTINA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
8,67
0,1
n/a
-16,14

Zisk pred zdanením KANTINA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA KANTINA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KANTINA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KANTINA, s.r.o.


Konateľ KANTINA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KANTINA, s.r.o.


Predmet činnosti KANTINA, s.r.o.


Kataster KANTINA, s.r.o.


Skrátené výkazy KANTINA, s.r.o.