Prehľad o organizácii
DAYTONA spol. s r.o.
Vajanského 1, 080 01 Prešov
31736157
2020005471
Nemá
11.11.1996
17.09.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DAYTONA spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DAYTONA spol. s r.o.


Konateľ DAYTONA spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DAYTONA spol. s r.o.


Predmet činnosti DAYTONA spol. s r.o.


Kataster DAYTONA spol. s r.o.


Skrátené výkazy DAYTONA spol. s r.o.