Prehľad o organizácii
BALKAN - TRADE TATRY, spol. s r.o.
Hraničná 4, 058 01 Poprad
31736165
2020658189
Nemá
12.11.1996
04.05.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod BALKAN - TRADE TATRY, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BALKAN - TRADE TATRY, spol. s r.o.


Konateľ BALKAN - TRADE TATRY, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BALKAN - TRADE TATRY, spol. s r.o.


Predmet činnosti BALKAN - TRADE TATRY, spol. s r.o.


Kataster BALKAN - TRADE TATRY, spol. s r.o.


Skrátené výkazy BALKAN - TRADE TATRY, spol. s r.o.