Prehľad o organizácii
STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"
Na Podskalku 23, 066 01 Humenné
31736173
2020511757
Nemá
nezistený
06.11.1996
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"


Konateľ STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"


Likvidátor STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"


Predmet činnosti STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"


Kataster STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"


Skrátené výkazy STAVMAT Humenné, s.r.o."v likvidácii"