Prehľad o organizácii
T - Plus, s.r.o.
Moldavská cesta 8, Košice
31736181
Nemá
11.11.1996
10.10.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod T - Plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie T - Plus, s.r.o.


Konateľ T - Plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. T - Plus, s.r.o.


Prokurista T - Plus, s.r.o.


Predmet činnosti T - Plus, s.r.o.


Kataster T - Plus, s.r.o.