Prehľad o organizácii
MIRADO s.r.o.
Zupkova 11, 040 22 Košice
31736190
Nemá
12.11.1996
09.08.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MIRADO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIRADO s.r.o.


Konateľ MIRADO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIRADO s.r.o.


Predmet činnosti MIRADO s.r.o.


Kataster MIRADO s.r.o.