Prehľad o organizácii
TOMI SPIŠ, s.r.o. v likvidácii
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
31736203
Nemá
07.11.1996
18.12.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TOMI SPIŠ, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOMI SPIŠ, s.r.o. v likvidácii


Konateľ TOMI SPIŠ, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor TOMI SPIŠ, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOMI SPIŠ, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti TOMI SPIŠ, s.r.o. v likvidácii


Kataster TOMI SPIŠ, s.r.o. v likvidácii