Prehľad o organizácii
Košická realitná agentúra, spol. s r.o.
Hrnčiarska 2, 040 01 Košice
31736211
2021007659
Nemá
nezistený
12.11.1996
02.03.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Košická realitná agentúra, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Košická realitná agentúra, spol. s r.o.


Konateľ Košická realitná agentúra, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Košická realitná agentúra, spol. s r.o.


Predmet činnosti Košická realitná agentúra, spol. s r.o.


Kataster Košická realitná agentúra, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Košická realitná agentúra, spol. s r.o.