Prehľad o organizácii
D a F - trans, spol. s r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
31736220
2020521481
Nemá
nezistený
04.11.1996
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-14 018,6 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk D a F - trans, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby D a F - trans, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,91
141,19
n/a
-0,01

Zisk pred zdanením D a F - trans, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 €
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
transparex.sk

EBITDA D a F - trans, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod D a F - trans, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie D a F - trans, spol. s r.o.


Konateľ D a F - trans, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. D a F - trans, spol. s r.o.


Predmet činnosti D a F - trans, spol. s r.o.


Kataster D a F - trans, spol. s r.o.


Skrátené výkazy D a F - trans, spol. s r.o.