Prehľad o organizácii
EUROUR, s.r.o. Košice
Zimná 54, 052 01 Spišská Nová Ves
31736238
2020050769
Nemá
nezistený
05.11.1996
30.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod EUROUR, s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROUR, s.r.o. Košice


Konateľ EUROUR, s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROUR, s.r.o. Košice


Predmet činnosti EUROUR, s.r.o. Košice


Kataster EUROUR, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy EUROUR, s.r.o. Košice