Prehľad o organizácii
D.M.R. Levoča, s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 36, 054 01 Levoča
31736246
Nemá
04.11.1996
18.06.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod D.M.R. Levoča, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie D.M.R. Levoča, s.r.o.


Konateľ D.M.R. Levoča, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. D.M.R. Levoča, s.r.o.


Predmet činnosti D.M.R. Levoča, s.r.o.


Kataster D.M.R. Levoča, s.r.o.