Prehľad o organizácii
D.M.R. Levoča, s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 36, 054 01 Levoča
31736246
Nemá
04.11.1996
18.06.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod D.M.R. Levoča, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie D.M.R. Levoča, s.r.o.


Konateľ D.M.R. Levoča, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. D.M.R. Levoča, s.r.o.


Predmet činnosti D.M.R. Levoča, s.r.o.


Kataster D.M.R. Levoča, s.r.o.