Prehľad o organizácii
ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o.
Mlynská 26, 040 01 Košice
31736254
Nemá
12.11.1996
01.04.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o.


Konateľ ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o.


Predmet činnosti ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o.


Kataster ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o.