Prehľad o organizácii
AMZA s.r.o.
Šancová 57, Bratislava
31736262
2021208673
Nemá
02.07.1999
15.03.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AMZA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AMZA s.r.o.


Konateľ AMZA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AMZA s.r.o.


Predmet činnosti AMZA s.r.o.


Kataster AMZA s.r.o.


Skrátené výkazy AMZA s.r.o.