Prehľad o organizácii
AMZA s.r.o.
Šancová 57, Bratislava
31736262
2021208673
Nemá
nezistený
02.07.1999
15.03.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AMZA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AMZA s.r.o.


Konateľ AMZA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AMZA s.r.o.


Predmet činnosti AMZA s.r.o.


Kataster AMZA s.r.o.


Skrátené výkazy AMZA s.r.o.