Prehľad o organizácii
PROFIMAT s.r.o. v likvidácii
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
31736271
2020032993
Nemá
13.11.1996
05.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PROFIMAT s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROFIMAT s.r.o. v likvidácii


Konateľ PROFIMAT s.r.o. v likvidácii


Likvidátor PROFIMAT s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROFIMAT s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti PROFIMAT s.r.o. v likvidácii


Kataster PROFIMAT s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy PROFIMAT s.r.o. v likvidácii