Prehľad o organizácii
KOSINA, s.r.o.
Čabalovce - Sterkovce 134, 067 17 Čabalovce
31736289
2020958720
Nemá
nezistený
29.11.1996
17.08.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk KOSINA, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby KOSINA, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením KOSINA, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA KOSINA, s.r.o.


2014
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KOSINA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOSINA, s.r.o.


Konateľ KOSINA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOSINA, s.r.o.


Predmet činnosti KOSINA, s.r.o.


Kataster KOSINA, s.r.o.


Skrátené výkazy KOSINA, s.r.o.