Prehľad o organizácii
M a S Košice, s.r.o. v likvidácii
Jačmenná 2, Košice
31736297
2021208684
Nemá
nezistený
13.11.1996
27.10.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod M a S Košice, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M a S Košice, s.r.o. v likvidácii


Konateľ M a S Košice, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor M a S Košice, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M a S Košice, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti M a S Košice, s.r.o. v likvidácii


Kataster M a S Košice, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy M a S Košice, s.r.o. v likvidácii