Prehľad o organizácii
CIHAN-SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
Športová 2/7193, 080 01 Prešov
31736301
Nemá
13.11.1996
16.11.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod CIHAN-SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CIHAN-SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Konateľ CIHAN-SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CIHAN-SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Predmet činnosti CIHAN-SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Kataster CIHAN-SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov