Prehľad o organizácii
KĽÚČ, spol. s r.o.
Priemyselná 5, 040 01 Košice
31736319
2020982337
Nemá
nezistený
12.11.1996
11.03.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod KĽÚČ, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KĽÚČ, spol. s r.o.


Konateľ KĽÚČ, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KĽÚČ, spol. s r.o.


Predmet činnosti KĽÚČ, spol. s r.o.


Kataster KĽÚČ, spol. s r.o.


Skrátené výkazy KĽÚČ, spol. s r.o.