Prehľad o organizácii
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
31736327
2020015624
SK7020000273
200-249 zamestnancov
13.11.1996
Výroba umelých vlákien
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,23
0,11
75 %
-1,27 mil. €
-105,4 %
2021/2020
13,9 mil. €
6,2 %
2021/2020
-0,06
-103 %
2021/2020
1,07 mil. €
581,6 %
2021/2020
26,8 tis. €

Zisk CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

Tržby CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 mil. €
14 mil. €
13 mil. €
12 mil. €
11 mil. €
10 mil. €
transparex.sk

0,6
0,25
0,13
1,5

Zisk pred zdanením CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Konateľ CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Predstavenstvo CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Člen dozorného orgánu CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Jediný akcionár a.s. CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Prokurista CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Predmet činnosti CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Kataster CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Skrátené výkazy CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.