Prehľad o organizácii
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
31736327
2020015624
SK7020000273
150-199 zamestnancov
13.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38892/P
-1,7 mil. €
-688,7 %
2023/2022
11,1 mil. €
-29,5 %
2023/2022
-0,08
-789,7 %
2023/2022
1,07 mil. €
581,6 %
2021/2020
26,8 tis. €

Zisk CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

Tržby CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
0,36
0,16
0,16
1,97

Zisk pred zdanením CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Konateľ CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Predstavenstvo CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Člen dozorného orgánu CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Jediný akcionár a.s. CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Prokurista CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Predmet činnosti CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Kataster CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Skrátené výkazy CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.