Prehľad o organizácii
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit
31736327
2020015624
SK7020000273
200-249 zamestnancov
13.11.1996
Výroba umelých vlákien
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,04
0,06
78,1 %
-216 tis. €
83,1 %
2022/2021
15,8 mil. €
13,8 %
2022/2021
-0,01
84 %
2022/2021
1,07 mil. €
581,6 %
2021/2020
26,8 tis. €

Zisk CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

Tržby CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
0,56
0,22
0,17
1,51

Zisk pred zdanením CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Konateľ CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Predstavenstvo CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Člen dozorného orgánu CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Jediný akcionár a.s. CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Prokurista CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Predmet činnosti CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Kataster CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.


Skrátené výkazy CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.