Prehľad o organizácii
ŠKULTÉTY s.r.o. „v likvidácii“
J. Wolkera 2414/30, 052 01 Spišská Nová Ves
31736335
2020950932
Nemá
nezistený
13.11.1996
31.10.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ŠKULTÉTY s.r.o. „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠKULTÉTY s.r.o. „v likvidácii“


Konateľ ŠKULTÉTY s.r.o. „v likvidácii“


Likvidátor ŠKULTÉTY s.r.o. „v likvidácii“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠKULTÉTY s.r.o. „v likvidácii“


Predmet činnosti ŠKULTÉTY s.r.o. „v likvidácii“


Kataster ŠKULTÉTY s.r.o. „v likvidácii“


Skrátené výkazy ŠKULTÉTY s.r.o. „v likvidácii“