Prehľad o organizácii
TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii
V. Greschika 1749/6, 054 01 Levoča
31736343
2020035446
Nemá
nezistený
04.11.1996
16.04.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii


Konateľ TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii


Kataster TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy TRANS - EP, s.r.o. v likvidácii