Prehľad o organizácii
PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii
Za Hornádom 2/8, 052 01 Spišská Nová Ves
31736351
2020516421
Nemá
nezistený
14.11.1996
30.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii


Konateľ PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii


Kataster PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy PROXYCOMP, s.r.o. v likvidácii