Prehľad o organizácii
AGROFEM, s.r.o. v likvidácii
Bankov 7, 040 01 Košice
31736360
2020049735
Nemá
nezistený
08.11.1996
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AGROFEM, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROFEM, s.r.o. v likvidácii


Konateľ AGROFEM, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor AGROFEM, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROFEM, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti AGROFEM, s.r.o. v likvidácii


Kataster AGROFEM, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy AGROFEM, s.r.o. v likvidácii