Prehľad o organizácii
SEKULIČ, s.r.o. Trebišov
Čsl. armády 1855/6, 075 01 Trebišov
31736378
Nemá
12.11.1996
18.08.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SEKULIČ, s.r.o. Trebišov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEKULIČ, s.r.o. Trebišov


Štatutárny orgán SEKULIČ, s.r.o. Trebišov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEKULIČ, s.r.o. Trebišov


Predmet činnosti SEKULIČ, s.r.o. Trebišov


Kataster SEKULIČ, s.r.o. Trebišov