Prehľad o organizácii
REVMONTEL, spol. s r.o.
Lúčna 173, 059 42 Gerlachov
31736386
2020517587
SK2020517587
10-19 zamestnancov
13.11.1996
Elektrická inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,09
1,89
42,2 %
26,1 tis. €
-81,2 %
2021/2020
768 tis. €
-1,2 %
2021/2020
0,05
-87,3 %
2021/2020
243 tis. €
-97 %
2022/2021
N/A

Zisk REVMONTEL, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby REVMONTEL, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
45,81
0,58
0,15
4,33

Zisk pred zdanením REVMONTEL, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA REVMONTEL, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod REVMONTEL, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REVMONTEL, spol. s r.o.


Konateľ REVMONTEL, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REVMONTEL, spol. s r.o.


Predmet činnosti REVMONTEL, spol. s r.o.


Kataster REVMONTEL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy REVMONTEL, spol. s r.o.