Prehľad o organizácii
REVMONTEL, spol. s r.o.
Lúčna 173, 059 42 Gerlachov
31736386
2020517587
SK2020517587
10-19 zamestnancov
13.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3406/P
11,8 tis. €
553 tis. €
0,02
243 tis. €
-97 %
2022/2021
N/A

Zisk REVMONTEL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby REVMONTEL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
48,46
0,61
0,1
7,16

Zisk pred zdanením REVMONTEL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA REVMONTEL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod REVMONTEL, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REVMONTEL, spol. s r.o.


Konateľ REVMONTEL, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REVMONTEL, spol. s r.o.


Predmet činnosti REVMONTEL, spol. s r.o.


Kataster REVMONTEL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy REVMONTEL, spol. s r.o.